חדרי כושר

תוכן עניינים

מרכז לאימון פונקציונאלי

מרכז לאימון פונקציונאלי

חנכנו את המרכז לאימון פונקציונאלי  החדש המכיל מכשירי כושר ואביזרים מתקדמים, וממשיכים להכניס חידושים.  במרכז ניתן ליהנות ממגוון ציוד הכולל:
חדר כושר

חדר כושר

חדר הכושר מכיל עשרות מכשירי כושר מתקדמים. מיועד לגילאים 14 ומעלה. מחולק לשלושה מרכזי אימון: חדר כושר מרכזי אשר מתפצל ל-2 מרכזי
אימונים אישיים

אימונים אישיים

אימון כושר אישי אימון כושר אישי מתבצע על ידי צוות מאמני חדר הכושר ואורכו כשעה. האימון הראשון כולל אבחון פיסיולוגי
'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); */ }); /* jQuery(".print").click(function () { var divToPrint=' '; jQuery(".table-print").each(function( i ) { divToPrint+=jQuery(this).html(); }); divToPrint+="" var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); doc.addFont('ArialMS', 'Arial', 'normal'); doc.setFont('Arial'); //A4 - 595x842 pts //https://www.gnu.org/software/gv/manual/html_node/Paper-Keywords-and-paper-size-in-points.html //Html source var margins = { top: 10, bottom: 10, left: 10, width: 595 }; doc.fromHTML( divToPrint, // HTML string or DOM elem ref. margins.left, margins.top, { 'width': margins.width, 'elementHandlers': specialElementHandlers }, function (dispose) { // dispose: object with X, Y of the last line add to the PDF // this allow the insertion of new lines after html doc.save('Test.pdf'); }, margins); });*/ });
גלילה לראש העמוד