סבב מדריכים שבתות

חודש יוני 2021

תאריךשם מדריך
19/06/21אתי
26/06/21מאי
  
  

תאריך שם מדריך
19/06/21 אתי
26/06/21 מאי
   
   

תאריךשם מדריך
19/06/21דימה
26/06/21מאי
  
  

תאריךשם מדריך
19/06/21נועה
26/06/21אורן
  
  

חודש יולי 2021

תאריךשם מדריך
03/07/21יאיר
10/07/21יאיר
 17/07/21ליאור
 24/07/21מאי
 31/07/21מאי 

תאריךשם מדריך
03/07/21אתי
10/07/21יאיר
 17/07/21אתי
 24/07/21מאי
 31/07/21אתי 

תאריךשם מדריך
03/07/21דימה
10/07/21דימה
 17/07/21ליאור
 24/07/21 מאי
 31/07/21מאי 

תאריךשם מדריך
03/07/21אורן
10/07/21רויטל
 17/07/21אורן
 24/07/21רויטל
 31/07/21אורן 

3

חודש אוגוסט 2021

תאריךשם מדריך
07/08/21יאיר
14/08/21מאי
 21/08/21 ליאור
 28/08/21 מאי

תאריךשם מדריך
07/08/21יאיר
14/08/21אתי
 21/08/21ליאור
 28/08/21 אתי

 

תאריךשם מדריך
07/08/21דימה
14/08/21מאי
 21/08/21ליאור
 28/08/21 מאי

תאריך שם מדריך
07/08/21 רויטל
14/08/21 אורן
 21/08/21 רויטל
 28/08/21  אורן