סבב מדריכים שבתות

חודש אוגוסט 2021

תאריךשם מדריך
07/08/21יאיר
14/08/21אתי
21/08/21ליאור
28/08/21אתי

תאריךשם מדריך
07/08/21יאיר
14/08/21מאי
21/08/21ליאור
28/08/21מאי

תאריךשם מדריך
07/08/21דימה
14/08/21מאי
21/08/21ליאור
28/08/21מאי

תאריךשם מדריך
07/08/21רויטל
14/08/21אורן
21/08/21רויטל
28/08/21אורן

חודש ספטמבר 2021

תאריךשם מדריך
04/09/21יאיר
11/09/21אתי
 18/09/21מאי
 25/09/21אתי
  

תאריךשם מדריך
04/09/21יאיר
11/09/21ליאור
 18/09/21מאי
 25/09/21מאי
  

תאריךשם מדריך
04/0921דימה
11/09/21ליאור
 18/09/21מאי
 25/09/21 מאי
  

תאריךשם מדריך
04/09/2021רויטל
11/09/21אורן
 18/09/21רויטל
 25/09/21אורן
  

 

חודש אוקטובר 2021

תאריךשם מדריך
02/10/21ליאור
09/10/21אתי
 16/10/21 מאי

23/10/21

30/10/21

אתי

יאיר

תאריךשם מדריך
02/10/21ליאור
09/10/21ליאור
16/10/21מאי

23/10/21

30/10/21

 מאי

יאיר

תאריךשם מדריך
02/10/21דימה
02/10/21ליאור
02/10/21מאי

02/10/21

02/10/21

מאי

דימה

תאריךשם מדריך
02/10/21רויטל
02/10/21אורן
02/10/21רויטל

02/10/21

02/10/21

אורן

רויטל