אימונים פונקציונליים

תוכן עניינים

שיטת אימון כושר עקרונות מעולם הפיזיותרפיה, הפילאטיס והאימון הגופני.

בשיטת אימון זו אנו עובדים  על יציבה, יציבות, שיווי משקל, שרירי הליבה, קואורדינציה וחיזוק.

ימי א' -פונקציונלי נערות – 17:30-18:30 עם המדריכה: אורנית

ימי ג' -אימון פונקציונלי ילדים 18:00-19:00 עם המדריכה: מירב 

מיקום: פונקציונלי

 

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); */ }); /* jQuery(".print").click(function () { var divToPrint=' '; jQuery(".table-print").each(function( i ) { divToPrint+=jQuery(this).html(); }); divToPrint+="" var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); doc.addFont('ArialMS', 'Arial', 'normal'); doc.setFont('Arial'); //A4 - 595x842 pts //https://www.gnu.org/software/gv/manual/html_node/Paper-Keywords-and-paper-size-in-points.html //Html source var margins = { top: 10, bottom: 10, left: 10, width: 595 }; doc.fromHTML( divToPrint, // HTML string or DOM elem ref. margins.left, margins.top, { 'width': margins.width, 'elementHandlers': specialElementHandlers }, function (dispose) { // dispose: object with X, Y of the last line add to the PDF // this allow the insertion of new lines after html doc.save('Test.pdf'); }, margins); });*/ });
גלילה לראש העמוד