ג'ודו

תוכן עניינים

החוג מועבר על ידי עידו רומי, בוגר קורס מאמני וינגייט דאן 2, מעל 12 שנות ניסיון באימון ילדים, מעביר תכנית ייחודית מהגיל הרך עד לג'ודו תחרותי והישגי ברמה הארצית.

במהלך השנה משלב החוג פעילויות חיצוניות כגון: קייטנות ג'ודו, סדנאות, אימונים
משותפים ומחנות אימונים.
לילדים מצטיינים קיימת האפשרות להרחבת היקף ועומס האימונים.
החוג משלב פעילות ספורטיבית, תחרותית, הנאה וכלים למען ביטחונו של הילד.

יום א'+ ד' -עידו רומי -חדר ג'ודו

17:00-17:45 ילדי גן 

17:45-18:30 כיתות א'-ב'

18:30-19:30 כיתות ג'-ו'

19:30-20:30 כיתות ז' ומעלה 

20:30-21:45 נבחרת- בוגרים מעל 50 ק"ג

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); */ }); /* jQuery(".print").click(function () { var divToPrint=' '; jQuery(".table-print").each(function( i ) { divToPrint+=jQuery(this).html(); }); divToPrint+="" var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); doc.addFont('ArialMS', 'Arial', 'normal'); doc.setFont('Arial'); //A4 - 595x842 pts //https://www.gnu.org/software/gv/manual/html_node/Paper-Keywords-and-paper-size-in-points.html //Html source var margins = { top: 10, bottom: 10, left: 10, width: 595 }; doc.fromHTML( divToPrint, // HTML string or DOM elem ref. margins.left, margins.top, { 'width': margins.width, 'elementHandlers': specialElementHandlers }, function (dispose) { // dispose: object with X, Y of the last line add to the PDF // this allow the insertion of new lines after html doc.save('Test.pdf'); }, margins); });*/ });
גלילה לראש העמוד