התעמלות מים

תוכן עניינים

פעילות אירובית במים מטרתה לשפר הן את מערכת סיבולת לב ריאה והן את המערכת השרירית.
אחד היתרונות של מים שאין את האימפקט של הקרקע ולשרירי הגוף יש את התנגדות המים.
פעילות זו מותאמת לכל גיל.

מיקום: בריכה מקורה

ימי א'

15:00-16:00, מדריך: מירב נתן

ימי ב'

9:00-10:00, מדריכה: ליאנה בר
ימי ד'

ימי ה':

11:00-12:00, מדריכה: ליאנה בר

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); */ }); /* jQuery(".print").click(function () { var divToPrint=' '; jQuery(".table-print").each(function( i ) { divToPrint+=jQuery(this).html(); }); divToPrint+="" var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); doc.addFont('ArialMS', 'Arial', 'normal'); doc.setFont('Arial'); //A4 - 595x842 pts //https://www.gnu.org/software/gv/manual/html_node/Paper-Keywords-and-paper-size-in-points.html //Html source var margins = { top: 10, bottom: 10, left: 10, width: 595 }; doc.fromHTML( divToPrint, // HTML string or DOM elem ref. margins.left, margins.top, { 'width': margins.width, 'elementHandlers': specialElementHandlers }, function (dispose) { // dispose: object with X, Y of the last line add to the PDF // this allow the insertion of new lines after html doc.save('Test.pdf'); }, margins); });*/ });
גלילה לראש העמוד