ציור לילדים

ימי א'

עם ורד – בחדר יצירה

17:00-18:00 כיתות: א'-ד'

18:00-19:00 כיתות ה'-ח'

ימי ג'

עם יוכי –   בחדר יצירה

17:00-17:45 מגיל 5 עד כיתה ב'

פרטים נוספים במשרד