יצירטרון

יצירה ותיאטרון בחדר היצירה לילדים עם מוניקה חכמו בחדר יצירה.

ימי ה':

גילאי 3-כיתה א', שעות:

17:30-18:15