יצירתרון

יצירה ותיאטרון בחדר היצירה לילדים מגיל 3 עד 7 עם מוניקה בחדר יצירה.

ימי ה':

גילאי 3-כיתה א', שעות:

18:30-19:30

עם רעיה