סיפור חי

תוכן עניינים

חוג מיוחד לילדים המשלב סיפור יחד עם מפגש עם חיה.

 בכל שבוע חיה מיוחדת וחדשה.

תחילה ממששים, מרגישים ומביטים בה ותוך כדי שומעים סיפור דרכו למד על החיה.

השיעור יתקיים בימי ד':

17:00-17:45 גילאי 3-4

17:45-18:30 גילאי 5-7

מיקום: חדר יצירה עם ליעד

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); */ }); /* jQuery(".print").click(function () { var divToPrint=' '; jQuery(".table-print").each(function( i ) { divToPrint+=jQuery(this).html(); }); divToPrint+="" var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); doc.addFont('ArialMS', 'Arial', 'normal'); doc.setFont('Arial'); //A4 - 595x842 pts //https://www.gnu.org/software/gv/manual/html_node/Paper-Keywords-and-paper-size-in-points.html //Html source var margins = { top: 10, bottom: 10, left: 10, width: 595 }; doc.fromHTML( divToPrint, // HTML string or DOM elem ref. margins.left, margins.top, { 'width': margins.width, 'elementHandlers': specialElementHandlers }, function (dispose) { // dispose: object with X, Y of the last line add to the PDF // this allow the insertion of new lines after html doc.save('Test.pdf'); }, margins); });*/ });
גלילה לראש העמוד