עיסת נייר

עיסת נייר עם רעיה – הרישום במשרד.

ימי א' (רעיה)

17:30-18:15

18:15-19:00 – ילדים מכיתה א'

ימי ב' (עם רעיה)

16:30-17:15 הורים וילדים מגן ומעלה

17:15-18:00