קראטה

ימי ג'+ה' עם סאנסי אבי שגב – בחדר אומנויות הלחימה 

17:30-18:15 גילאי 4-6

18:15-19:15 גילאי 6-9

19:15-20:45 גילאי 10+