קרמיקה

עבודה בקרמיקה, בחוג הילדים מתנסים ויוצרים יצירות שונות. עם גלית

יום ג' הורים וילדים

18:00-19:00