קרמיקה

עבודה בקרמיקה, בחוג הילדים מתנסים ויוצרים יצירות שונות. עם תקווה רותם

יום ג' למבוגרים 8:30-10:00 מתחילים

10:00-11:30 מתקדמים

יום ד' הורים וילדים

18:15-19:00  כיתה א' +

19:00-19:45  כיתה א' +

19:45-21:15 למבוגרים

יום ה':

16:45-17:45 כיתה ב' +

מיקום: חדר יצירה