יוגה

תוכן עניינים

יוגה היא פעולה פיזית אשר מסייעת לגוף להירגע. יוגה היא גם דרך חיים המושתתת על הפילוסופיה ההודית אשר גורסת כי כל הקיום מבוסס על כוח עליון,
אנרגיה אחת, רוח אוניברסלית. היוגה נותנת כלים ליחיד, בדרכו לאיחוד רוחו עם הרוח האוניברסלית, בדרכו לשחרור.
ליוגה שיטות שונות, כל שיטות היוגה למעשה רוצות להשיג את ההארה המבוססות על נשימה, חיזוק והרפיה.

ימי א':
20:30-22:00, מדריך: אסף ששון, מיקום: אולם עליון 

ימי ב':
07:00-08:00 מדריך: יורם,  מיקום: סטודיו
16:45-18:00 אשטנגה, מדריך: שרון אור, א.עליון

ימי ד':
07:00-08:00 מדריך: יורם מיקום: סטודיו
16:45-18:00 אשטנגה עם מיכל א.עליון

ימי ו':

07:00-08:00 מדריך: יורם מיקום: סטודיו


'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); */ }); /* jQuery(".print").click(function () { var divToPrint=' '; jQuery(".table-print").each(function( i ) { divToPrint+=jQuery(this).html(); }); divToPrint+="" var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); doc.addFont('ArialMS', 'Arial', 'normal'); doc.setFont('Arial'); //A4 - 595x842 pts //https://www.gnu.org/software/gv/manual/html_node/Paper-Keywords-and-paper-size-in-points.html //Html source var margins = { top: 10, bottom: 10, left: 10, width: 595 }; doc.fromHTML( divToPrint, // HTML string or DOM elem ref. margins.left, margins.top, { 'width': margins.width, 'elementHandlers': specialElementHandlers }, function (dispose) { // dispose: object with X, Y of the last line add to the PDF // this allow the insertion of new lines after html doc.save('Test.pdf'); }, margins); });*/ });
גלילה לראש העמוד