מגלשות

המגלשות זה מסורת בגלי הדר, דורות על גבי דורות גדלו על המגלשות בקנטרי. המגלשות לאחר שיפוץ, פתוחות בחודשי הקיץ בכל יום **