מגלשות

המגלשות זה מסורת בגלי הדר, דורות על גבי דורות גדלו על המגלשות בקנטרי. הבריכה עוברת שיפוצים – מקווים לפתוח בקרוב.