פלדנקרייז

תוכן עניינים

שיטת פלדנקרייז היא סוג של התעמלות עדינה, באמצעות לימוד הגוף. המתעמל אמור ללמוד מחדש לנוע בצורה נכונה. ד"ר פלדנקרייז הכריז פעם על שיטתו שביכולתה להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, את האפשרי לקל ואת הקל לנוח.
עקרונות השיטה:
תנועה היא הכרח ביולוגי – אדם אינו יכול להתקיים ללא תנועה. הדבר העיקרי עליו מבוססת שיטת פלדנקרייז היא תנועה. האדם לומד לנוע בצורה נכונה באמצעות שיעורים ליחיד ולקבוצה.
התנועה ניתנת לשיפור, לא לריפוי- פירוש השיפור הוא שתמיד יש לאן להתקדם, בניגוד לריפוי שהוא מצב סופי שאין רוצים לזוז ממנו.
בשיטת פלדנקרייז לא מדגישים את השאיפה למטרה, אלא נהנים מהדרך.
האדם לומד בעיקר מניסיונו האישי.

ימי א'

19:30-20:15, מדריכה: אהובה, מיקום: אולם עליון

ימי ג'

20:00-21:00, מדריכה: חנה, מיקום: אולם עליון

ימי ד'

09:10-10:10, מדריכה: אהובה, מיקום: אולם עליון

ימי ה'

09:30-10:30, מדריכה: אהובה, מיקום: אולם עליון

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); */ }); /* jQuery(".print").click(function () { var divToPrint=' '; jQuery(".table-print").each(function( i ) { divToPrint+=jQuery(this).html(); }); divToPrint+="" var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); doc.addFont('ArialMS', 'Arial', 'normal'); doc.setFont('Arial'); //A4 - 595x842 pts //https://www.gnu.org/software/gv/manual/html_node/Paper-Keywords-and-paper-size-in-points.html //Html source var margins = { top: 10, bottom: 10, left: 10, width: 595 }; doc.fromHTML( divToPrint, // HTML string or DOM elem ref. margins.left, margins.top, { 'width': margins.width, 'elementHandlers': specialElementHandlers }, function (dispose) { // dispose: object with X, Y of the last line add to the PDF // this allow the insertion of new lines after html doc.save('Test.pdf'); }, margins); });*/ });
גלילה לראש העמוד