חזרנו

יום ב' +ד'

17:00-18:00 עם אביב גילאי 7+ 

18:00-19:00 עם אביב גילאי 10+ 

19:00-21:00 עם אביב – נבחרת 

מידע : ניקה – 0545866239