שחיה אומנותית

יום ב' 17:15-20:30 עם נטע

יום ד 17:15-20:00 עם נטע

מידע נוסף במשרד